<kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

       <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

           <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

               <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                   <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                       <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                           <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                               <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                   <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                       <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                           <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                               <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                                   <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                                       <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                                           <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                                               <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                                                   <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                                                       <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                                                           <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                                                               <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                                                                   <kbd id='oWRiidsbN'></kbd><address id='oWRiidsbN'><style id='oWRiidsbN'></style></address><button id='oWRiidsbN'></button>

                                                                                     手机赌钱游戏:玉龙股份实控人变更 控股股东溢价26%转让控制权

                                                                                     2019年06月11日 09:35 来源:沈阳市—朵唯培训有限公司

                                                                                      玉龙股份6月10日晚间发布公告称,公司于2019年6月10日收到控股股东知合科技的通知,知合科技于2019年6月10日与厚皑科技、焕禧实业、林明清、王翔宇分别签署了《股份转让协议》,知合科技将持有的公司391,541,858股无限售流通股协议转让给厚皑科技、焕禧实业、林明清、王翔宇,转让股份占公司总股本的50.00%,转让总价款为14.29亿元,转让价为7.02元/股,较公司最新股价溢价26%。其中厚皑科技受让203,621,858股公司股份,占公司总股本的26.00%;焕禧实业受让85,920,000股公司股份,占公司总股本的10.97%;林明清受让61,000,000股公司股份,占公司总股本的7.79%;王翔宇受让41,000,000股公司股份,占公司总股本的5.24%。

                                                                                      据公告,本次股份转让完成后,知合科技不再持有公司股份,厚皑科技成为公司的控股股东,公司实际控制人变更为赖郁尘。

                                                                                      公告称,知合科技与厚皑科技、焕禧实业、林明清、王翔宇都已声明,各方之间不存在关联关系,并未签署一致行动人协议,不构成一致行动人。

                                                                                      同日,公司公告称,公司拟将持有的天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司33.34%股权转让给朗森汽车产业园开发有限公司,股权转让总价为8.18亿元。

                                                                                      公告显示,近日,玉汉尧相关工商变更登记手续已经办理完毕,并取得了天津市东丽区市场监督管理局换发的《营业执照》,公司持有的玉汉尧相关股权已经变更至朗森公司名下。

                                                                                      6月6日,公司公告称,收到公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司有关股权解押的通知。

                                                                                      知合科技于2017年6月5日将其持有的公司8334.3万股无限售流通股质押给中银国际证券有限责任公司。2018年6月,知合科技将上述8334.3万股质押股份办理了延期购回手续。同时为办理延期购回业务,知合科技又将其持有的公司2523.3万股无限售流通股补充质押给中银国际证券。2019年6月5日,知合科技将上述合计1.09亿股公司无限售流通股解除质押,解除质押的股份占公司目前总股本的13.87%。

                                                                                      截至本公告日,知合科技持有公司股份3.92亿股,占公司总股本的50.00%。本次交易后,知合科技累计质押其持有的公司股份总数为2.495亿股,占其持有公司股份总数的63.73%,占公司总股本的31.87%。